?
?

Faaliyet Alanlarımız

 1. BİNALAR1

  • İş Merkezleri
  • Özel Amaçlı Binalar
  • Beş Yıldızlı Oteller
  • Hastaneler
  • Toplu Konutlar
  • Tatil Köyleri
  • Restorasyon ve Çevre Projeleri
  • Konutlar
  • Büyük Depo ve Ambarlar
 2. ENDÜSTRİYEL TESİSLER2

  • Fabrikalar
  • Atık Su Arıtma Tesisleri
  • Kanalizasyon Yapıları
  • İçmesuyu Arıtma Tesisleri
  • Barajlar ve Hidroelektrik Santraller
  • İsale Hatları ve Pompa Santraller
  • Su Rezervuarları
  • Termik Santraller
  • Sulama Sistemleri
 3. ULAŞIM YAPILARI3

  • Karayolları Otoyollar
  • Tüneller
  • Köprüler
  • Viyadükler
  • Demiryolları
  • Havaalanı Pist Apron ve Ulaşım Yolları
  • Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemleri
  • Metro İnşaatları
 4. DENİZYOLLARI4

  • Rıhtımlar
  • Limanlar
  • Yük İskeleleri
  • Dalgakıranlar
 5. ENERJİ5

  • Rüzgar Enerjisi Sistemi
  • Güneş Enerjisi Sistemi

 

? ?