?
?

İk politikası

Politikamız

Supark İnşaat olarak, şirketimizin vizyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda bizimle birlikte hareket edecek, sonuç odaklı düşünebilen, kendini ve çalışma arkadaşlarını geliştirme azim ve isteğine sahip kişilerin bize eşlik etmesini istiyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyet düzeyinin ölçülmesine ve bu veriler doğrultusunda çalışan bağlılığının artırılmasına önem veriyoruz.

Personelimizin dinamik, katma değer üreten, ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı ve çevreye duyarlı olarak etkinliğini ve verimliliğini ilke edinmiş bireylerden oluşmasına özellikle dikkat ediyoruz.

? ?